ดักท์ไซเลนเซอร์ | พีซีเจ อุตสาหกรรม

ดักท์ไซเลนเซอร์ และ อคูสติกลูเวอร์

เราผลิตและจัดจำหน่ายดักไซเลนเซอร์และอคูสติกลูเวอร์ ซึ่งผ่านการทดสอบการลดทอนเสียง และได้รับการรับรองโดย N.A.T.A., Australia, AS 1277 มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยมและกลม ทุกขนาดตามต้องการ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตั้งแนวตั้งและแนวราบเพื่อลดทอนเสียงให้อยู่ในระดับความดังที่ต้องการ

Duct Silencer


ขอใบเสนอราคา