ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด

(สำนักงานใหญ่)


199/24-25 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพ 10400, ประเทศไทย
จันทร์ - เสาร์, เวลา 8:30 - 17:30

  02 616 018402 616 0185
  sales@pcjindustries.co.th

โรงงาน


45/2 ถนนแก่งคอย-แสลงพัน หมู่ 8
ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110 ประเทศไทย
จันทร์ - เสาร์, เวลา 8:30 - 17:30

  036 262 331-2
  sales@pcjindustries.co.th