ดักแดมเปอร์, แดมเปอร์อื่นๆ | พีซีเจ อุตสาหกรรม

แดมเปอร์อื่นๆ

เราผลิตและจัดจำหน่ายแดมเปอร์หลากหลายประเภท อาทิเช่น แดมเปอร์ทนไฟ 3 ชั่วโมง ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามมาตรฐาน UL 555 ไฟร์สโม้คแดมเปอร์ทนไฟ 3 ชั่วโมง ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามมาตรฐาน UL 555 และ UL 555S วอลุ่มแดมเปอร์ มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ กราวิตี้แดมเปอร์ และรีลีฟแดมเปอร์ เป็นต้น โดยแดมเปอร์แต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามความต้องการเฉพาะทาง

Volume Damper, Ordinary, Flange Type


ขอใบเสนอราคา