ดักแดมเปอร์ แดมเปอร์อื่นๆ | พีซีเจ อุตสาหกรรม

แดมเปอร์อื่นๆ

ผลิตจากสังกะสีแผ่นเรียบ ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน แดมเปอร์ประเภทต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานตามความต้องการเฉพาะทาง แดมเปอร์ของเรามีจำหน่ายหลากหลายประเภท อาทิ

  • แดมเปอร์ทนไฟ อัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน UL 555 (ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  • ไฟร์สโมคแดมเปอร์ อัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน UL 555 และ UL 555S (ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  • วอลุ่มแดมเปอร์
  • มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์
  • กราวิตี้แดมเปอร์
  • รีลีฟแดมเปอร์

แดมเปอร์ของเรามีจำหน่ายทุกขนาดขนาดตามสั่ง และสามารถเลือกผลิตตามลักษณะการติดตั้งที่หน้างานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

  • แบบมีหน้าแปลน
  • แบบใส่เข้าไปในท่อลม ก้านปรับ/หัวขับ (Actuator) ในผนัง
  • แบบใส่เข้าไปในท่อลม ก้านปรับ/หัวขับ (Actuator) นอกผนัง
  • แบบตีเสียบ

ตัวอย่างรูปสินค้า

volume damper, ordinary
วอลุ่มแดมเปอร์ แบบธรรมดา
volume damper, low leak
วอลุ่มแดมเปอร์ แบบรั่วน้อย
motorized damper, ordinary
มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ แบบธรรมดา
motorized damper, low leak
มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ แบบรั่วน้อย
fire smoke damper
ไฟร์สโมคแดมเปอร์
round volume damper, ordinary
วอลุ่มแดมเปอร์ แบบกลม แบบธรรมดา
round volume damper, low leak
วอลุ่มแดมเปอร์ แบบกลม แบบรั่วน้อย
round motorized damper, ordinary
มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ แบบกลม แบบธรรมดา
round motorized damper, low leak
มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ แบบกลม แบบรั่วน้อย
flat oval volume damper, ordinary
วอลุ่มแดมเปอร์ แบบรี แบบธรรมดา
flat oval volume damper, low leak
วอลุ่มแดมเปอร์ แบบรี แบบรั่วน้อย
flat oval motorized damper, ordinary
มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ แบบรี แบบธรรมดา
flat oval motorized damper, low leak
มอเตอร์ไรซ์แดมเปอร์ แบบรี แบบรั่วน้อย
gravity damper
กราวิตี้แดมเปอร์
relief damper
รีลีฟแดมเปอร์


แค็ตตาล็อก


ใบรับรอง


ขอใบเสนอราคา