โครงการงานเปลี่ยนประตูเหล็กทนไฟเพื่อทดแทนประตูเหล็กทนไฟเดิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีมา


โครงการงานเปลี่ยนประตูเหล็กทนไฟเพื่อทดแทนประตูเหล็กทนไฟเดิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีมา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ไว้วางใจใช้ประตูเหล็กทนไฟ อัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง ตามมาตราฐาน UL 10C ของบริษัทพีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีข้อตกลงพิเศษว่าประตูเหล็กทนไฟของบริษัทฯ จะต้องถูกสุ่มเลือกจากล็อตที่ผลิตแล้วเสร็จสำหรับโครงการนี้โดยทีมงานของทางโครงการฯ เพื่อส่งไปทดสอบใหม่อีกครั้งว่าจะยังคงได้อัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน UL 10C หรือไม่

ผลการทดสอบ ประตูเหล็กทนไฟของบริษัทฯ สามารถผ่านการทดสอบอัตราการทนไฟ 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน UL 10C ทุกประการ

(ดูวีดีโอการทดสอบด้านล่าง)