โครงการกระทรวง Awqaf & Islamic Affairs สำนักงานใหญ่ในประเทศคูเวตไว้วางใจในประตูเหล็กทนไฟของเรา


โครงการกระทรวง Awqaf & Islamic Affairs สำนักงานใหญ่ในประเทศคูเวตไว้วางใจในประตูเหล็กทนไฟของเรา

ประตูเหล็กทนไฟของบริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด อัตราทนไฟ 3 ชม ตามมาตรฐาน ANSI/UL 10C และ CAN ULC S104 จำนวนประมาณ 600 ชุด ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งในโครงการกระทรวง Awqaf & Islamic Affairs สำนักงานใหญ่ในประเทศคูเวต