โครงการ HAZRAT SHAHJALAL INTERNATIONAL AIRPORT EXPANSION PROJECT ไว้วางใจในประตูเหล็กของเรา


โครงการ HAZRAT SHAHJALAL INTERNATIONAL AIRPORT EXPANSION PROJECT ไว้วางใจในประตูเหล็กของเรา

 

ประตูเหล็กของบริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด มากกว่า 1,000 ชุดประตู ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งในโครงการ HAZRAT SHAHJALAL INTERNATIONAL AIRPORT EXPANSION PROJECT เมือง Dhaka ประเทศ Bangladesh ซึ่งจำนวนกว่า 50% เป็นประตูเหล็กทนไฟ อัตราทนไฟ 3 ชม ตามมาตรฐาน ANSI/UL 10C และ CAN ULC S104